Jan 27, 2012

ปริศนาหัวใจcongratulation to the newlyweds kay & pump!

หากฉันเพ่งมองตาเธอให้ลึกหน่อย อย่างน้อยอาจทำให้ต้องเฉลียวใจ
ว่ามีความหมายใดซ่อนในดวงฤทัย บ่งบอกความในใจที่ดวงตา
หากรู้ว่ารักเจ้ายังหลีกเร้นหลบ หากพบจะพาดวงใจเปี่ยมรักมา
แอบอารมณ์ละมุน อุ่นไอรักชักพา ให้วิญญาสองเรารื่นสราญ
โอ้ความรักนั้นอยู่ไหน ใยจึงไม่เห็น มองหาเช้าเย็นมิพบพาน
ใจเอ๋ยใจเราโฉดเขลาหรือนั่น ปล่อยรักนั้นให้เดินผ่านไป
หากฉันเพ่งมองตาเธอให้ลึกหน่อย อย่างน้อยอาจทำให้ต้องเฉลียวใจ
ว่ามีความรักซอนซ่อนในดวงฤทัย อาบอุ่นใจสองเราเรื่อยมา

-------------------------------

No comments:

Post a Comment