Apr 9, 2014

dhammada

 hook's
 t-ra
 realistic situation
 pony stone
 painkiller
 vickteerut
 chai gold label
sretsis and ab-normal
 tu tulala, me, mint, p jom, p han
 me , p rong jitsing, p ple wason, nee chalisa
 ston, pat elle homme, me and tow slowmotion
 linda and i
candy barbie et ken who took the polariod
"DHAMMA SADDHA" "ผู้ใดไม่มีปัญญา ผู้นั้นเกิดศรัทธาไม่ได้"
แฟชั่นโชว์ ธรรมดา ธรรมะศรัทธา dhamma saddha เป็นหนึ่งในกิจกรรม เข้าร่วมอยู่ในโครงการณ์ งานวัดลอยฟ้า : จิตตนคร โดยเป็นการรวมตัว ของนักออกแบบเสื้อผ้า ชั้นนำในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นใน...ประเทศไทย ร่วมกันจัดแสดงผลงาน จากแรงบันดาลใจ ด้วยความ “ศรัทธา” อันแน่วแน่ ที่มีต่อ ธรรมะ คำสอนขององศ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการตีความ ซึ่งความ “ศรัทธา” ที่มีอยู่ในใจ ของนักออกแบบแต่ละคน โดย
#Abnormal
#Chaigoldlabel
#Hooks
#Painkiller
#Ponystone
#Realisticsituation
#Sretsis
#Tra
#Vickteerut
แฟชั่นโชว์ ธรรมศรัทธา ถือเป็นครั้งแรกของการผสมผสาน ระหว่างบริบท ของ คำว่า “ธรรมะ” ในพระพุทธศาสนา กับ กระแสแห่งคำว่า “แฟชั่น” นอกเหนือ จากการรวมตัว ของนักออกแบบ เสื้อผ้่าแนวหน้าแห่งวงการแฟชั่น ยังเป็นการรวมตัว ของนายแบบ และ นางแบบ ที่มี จิตศรัทธาใน ธรรมะ ของพระพุทธเจ้าเช่นกัน
ขอเชิญชม แฟชั่นโชว์ แห่งพลัง ศรัทธา ครั้งนี้ ในวัน จันทร์ ที่ 7 เมษายน 2557 เวลา 19.00 น. ที่ชั้น 5 สยามพารากอน ณ. งานวัดลอยฟ้า “จิตตนคร".

No comments:

Post a Comment